Zakazivanje termina pozivom na broj + 381 69 366 38 26 od 10 do 20, nedeljom od 12 do 18 časova.

Asertivni Trening

Asertivni trening predstavlja učenje načina komunikacije gde se osoba iskreno zauzima za sebe, svoje emocije, mišljenje, stavove, ali na način koji uvažava i sagovornika ( njegovo mišljenje, emocije) sa kojim se komunicira. Asertivnost se značajno razlikuje od agresivnosti i neasertivnosti. Prilikom agresivne komunikacije osoba se snažno zauzima za sebe, ali neuzima u obzir osobu (njeno mišljenje , emocije) sa kojom komunicira. Pri tom može biti verbalo ili / i fizički nasilna prema toj osobi. Neasertivna osoba ne izražava iskreno svoja osećanja, misli, uverenja, dajući tako prostor drugoj strani da to zloupotrebi. Iz ovoga se jasno vidi da je asertivnost mnogo zdravija opcija u odnosu na agresivnost i neasertivnost ( nepotvrđivanje sebe ), jer ovim putem znatno pre može da ostvari ono što želi, pri tom poštujući ličnost sagovornika.

Asertivnost kao najzdraviji oblik komunikacije , preporučuje se svim osobama, koje žele da unaprede svoju komunikaciju sa drugim osobama. Dakle, ljudima bilo kog zanimanja i može se realizovati u savetovalištima sa manjim grupama, ali i u okviru treninga sa većim brojem ljudi pri firmama. Asertivna komunikacija, koja predstavlja najvažniji deo asertivnog treninga, je jedan od važnih elemenata u psihoterapijskom tretmanu stidljivosti i socijalne fobije.

Neki od elemenata asertivnog treninga su: teorijsko i praktično objašnjenje pojmova asertivnosti, agresivnosti, neasertivnosti, stilovi komunikacije, asertivna prava, tipova sertivne komunikacije… Sve ove aktivnosti pored teoriskog podučavanja, često uključuju vežbe u parovima – gde se praktično utvrđuju predhodno naučena teoriska znanja o asertivnosti. Takođe može da se uči sa terapeutom prilikom individualnog savetodavnog ili psihoterapijskog rada.

PODELI: