post-thumb
U ovom tekstu biće date osnovne informacije koje bi trebalo da znate vezano za rad psihologa, psihijatra i psihoterapeuta.
Psiholog- je osoba koja je završila Fakultet za medije i komunikacije- departman za psihologiju ili Filozofski fakultet- odsek psihologija. Proces usavršavanja psihologa traje 4 godine (osnovne studije) i 5-a godina ( master studije). Neki od poslova psihologa su: psihodijagnostika ( testiranje pscijenta u svrhu postavljanja što preciznije dijagnoze), psihoterapija ( detaljan tekst o psihoterapiji možete naći u tekstu pod nazivom ” Šta je psihoterapija?”), profesionalna orjentacija ( pomaganje osobi kroz razgovor i određene testove da pronađe koji joj posao najviše leži da radi ), selekciju kadrova ( pomaže firmi da odabere najboljeg kandidata od prijavljenih da radi određen posao ), obavlja istraživanja, radi u školi,…
Psihijatar- je osoba koja je završila Medicinski fakultet i kasnije u okviru njega specijalizovala psihijatriju. Psihijatar je jedina osoba koja sme da prepisuje psihijariske lekove. Nažalost, kod nas se relativno često dešava da psihijariske lekove ( npr. lekove za smirenje ) prepisuju doktori opšte prakse, kardiolozi… To nikad nije dobra ideja, jer oni ne znaju koliko dugo ti lekovi trba da se daju, u kojoj dozi, kako da se obustavljaju… Zato ako Vam neko (endokrinolog, kardiolog,…), preporuče da uzmete nešto za smirenje najbezbednije rešenje po Vas tada je da u Domu zdravlja uzmete uput za psihijatra tamo kod njih ili u Institutu za mentalno zdravlje, na VMA,… ili pak odete u privatnu psihijatrisku ordinaciju. Za kraj ovog dela treba spomenuti da psihijatri pored prepisivanja lekova ( tzv. psihofarmakoterapija ) rade i psihoterapiju ( pod uslovom da su završili dodatnu edukaciju za to).
Psihoterapeut- je osoba koja je završila ( medicinu, psihologiju, pedagogiju, defektologiju, socijalni rad,…) i nakon osnovnih studija zavšila dodatnu edukaciju koja kod nas traje uglavnom 4 god. , a nekad i više. Psihoterapeuti u zavisnosti od edukacije mogu biti sistemski porodični terapeuti, RE&KBT ( racionalno emotivno i kognitivno bihevoralni terapeuti), psihoanalitički terapeuti, psihodramski terapeuti, EMDR terapeuti… Postoji više od 400 psihoterapijskih modaliteta.
Miloš Karanović, master  psiholog, porodični savetnik i RE&KBT terapeut pod supervizijom

PODELI: