post-thumb

RE & KBT je skraćenica od racionalno -emotivne i kognitivno bihevioralne terapije. Predstavlja modernu, direktivnu, integrativnu (unutar sebe objedinjuje brojne kognitivne, imaginativne, emotivne i bihevioralne tehnike) i relativno kratku psihoterapiju (obično traje oko 16 – 20 seansi). Važno je istaći da je potpuno individualizovana tj. usmerena na osobu koja je došla na terapiju. Sa svakom osobom, prave se specifični ciljevi terapije. U odnosu na to kakav problem ima klijent, intenzitet problema, biraju se različite tehnike za rešavanje problema. Pa tako, sa nekim klijentima, radiće se potpuno izlaganje situaciji koje se osoba plaši (npr. odmah se klijenti staviti da se voze 7 ili 10 spratova liftom, kako bi što pre rešili problema straha od lifta), dok će sa drugim klijentima, da se radi postepeno izlaganje, koje se uglavnom primenjuje  u praksi ( biće u kasnijem delu teksta prikazano kako se to radi).

Glavni njen cilj jeste menjanje načina razmišljanja, da nisu određene situacije ili ljudi krivi za to kako se osećamo, već  je ključno za to kako se osećamo -naš način razmišljanja o određenoj situaciji ili o određenim ljudima. Šta precizno radi ova terapija? Menja naš način razmišljanja koji nas čini npr. veoma uznemirenim, besnim,…, u funkcionalna, realistična promišljanja o datoj situaciji ili datim ljudima. Paralelno sa promenom razmišljanja idu i manje intenzivne, blaže- zdravije emocije ( npr. osoba nije više besna nego nezadovoljna, umesto anksioznosti oseća obazrivost, osoba koja je osećala krivicu sada će osećati kajanje, osoba koja je bila potištena- depresivna, sada će osećati tugu…). Ovde treba istaći, da korigovanje mišljenja osim ’’umirivanja’’ emocija prati i novo adaptibilnije ( funkcionalnije ) ponašanje, koje pomaže osobi da reši problem koji je muči. Pa tako, osoba koja se plašila nekog objekta ( npr. lifta ) uz pomoć terapeuta, najpre menja iracionalna ( samoodmažuća ) uverenja povodom vožnje liftom ’’ Šta ako stane lift?!  Neću moći to da podnesem, tako da moram da izbegnem vožnju liftom!’’u ’’Bilo bi poželjno da lift radi bezbedno i da mu se ne desi da stane, ali i ako se to desi, nije tragedija, pozvaću servis koji to popravlja i oni će me brzo izbaviti napolje!’’, a zatim klijent radi zajedno sa terapeutom postepeno izlaganje liftu ( najpre terapeut i klijent zajedno gledaju u lift, zatim terapeut ide 1 sprat liftom, to učini i klijent, potom terapeut ide 2 sprata liftom, pa se vrati, isto to uradi i klijent,…) i tako osoba bude trajno oslobođena straha od lifta, u jednoj produženoj seansi. Produžena seansa znači, da susret traje umesto uobičajenih 50 min- 1h, traje 2,3 ili 4 sata.

Treba ipak biti realan i znati da će terapija biti uglavnom jednom nedeljno i da će biti potrebno dolaziti intenzivno bar 4 ili 5 meseci na terapiju, kako bi problemi bili temeljno rešeni. RE & KBT terapija veoma uspešno rešava širok spektar problema ( od osećanja krivice,  stida, besa, preko nesanice, odlaganje obaveza, prokrastinacije do  psihijatrijskih problema kao što su anksiozni poremećaji, opsesivno- kompulzivni poremećaj- OKP, depresija, psihoze, bolesti zavisnosti…). Važno je naglasiti, da prilikom terapije psihijatrijskih poremećaja kao što su OKP, teška depresija, psihoze i sl., da su uz psihoterapiju  neophodni i lekovi, koje prepisuje spec. psihijatrije.

Važno je istaći i to da je RE& KBT terapija potvrđena u brojnim naučnim istraživanjima. Samo REBT terapija, pod vrsta kognitivno bihevioralne terapije  potvrđena je u preko 250 istraživanja. KBT terapija je potvrđena u još većem broju istraživanja, kao efikasna terapija za rešavanje različitih emocionalnih problema.

Miloš Karanović, master psiholog, porodični savetnik i RE & KBT terapeut pod supervizijom

Vukosavljević Gvozden, T. ( 2009). Racionalno- emotivna bihevioralna terapija. Teorija i metod. Beograd: Kreativni centar

PODELI: