post-thumb
Evo saveta kako da pravilno izabirate knjigu samopomoći-   pogledajte sadržaj te knjige, vidite ko je pisao… Recimo, ako je knjigu pisao psiholog ili psihijatar, saveti koje autor daje se zasnivaju na određenim psihoterapijskim modalitetima ( npr. zasnivaju se na REBT-u, tansakcionoj analizi, geštalt terapiji…), takve knjige treba kupovati.
Pre nego što Vam predložim moj  izbor knjiga, hteo bih da Vam kažem da se kvalitetne knjige samopomoći ( po mom mišljenju)  prvenstveno zasnivaju na principima RE&KBT -a tj. na principima racionalno emotivo- kognitivno bihevioralne terapije. Zato što ona, po meni, najbrže vodi do toga šta  je pravi uzrok  Vašeg problema i vodi do dobrih početnih rešenja, što je svakako pravilan  početak rešavanja problema. Dok za korenito, potpuno, rešenje problema ipak se  obratite psihoterapeutu .
Takođe treba da znate da određene knjige samopomoći  (bazirane na RE- KBT-u ) mogu da se koriste i kao dopuna RE-KBT psihoterapijskom tretmanu, kao tekstove koje ćete čitati između dve seanse, odnosno kao vid domaćeg zadatka. U nastavku Vam predlažem neke knjige samopomoći koje Vam mogu koristiti :
1. Milan Milić- 2+2=4 : psihološki vodič za svaki dan
2. Džefri Jang & Dženet Klosko – Osmislite život iznova
3. Marko Munjiza – Psihopatologija svakodnevnog života
4. Vladan Starčević – Bez straha o strahu, panici i fobiji
5. Elejn Aron- Ranjivost: Prevazilaženje emocionalne preosetljivosti
6. Zoran Milivojević- Formule ljubavi
7. Daniel Goleman- Emocionalna inteligencija
8. Edmund Born- Priručnik za prevazilaženje anksioznosti i fobija
9. Albert Elis i Robert Harper- Vodič u razuman život ( knjige nema u knjižarama, ali može besplatno da se preuzme sa interneta )
10. Jelena Pantić- Kad porastem biću ja
Miloš Karanović, master psiholog, porodični savetnik i racionalno- emotivno i kognitivno bihevioralni terapeut- RE& KBT  pod supervizijom

PODELI: